Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України

1 семестр 2019-2020

Психологія м-с д Оганезова-Григоренко

«Психологія сценічної діяльності музиканта-виконавця» авторський курс для магістрів. Екзаменаційні питання

Питання з курсу методика викладання гри на народних інструментах

2019-2020 ЗАЛIКОВІ ВИМОГИ АНАЛIЗ МУЗИЧНИХ ТВОРIВ

ВИМОГИ ДО ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМI ЕКЗАМЕНУ (1-й семестр) ПИСЬМОВЕ УСНЕ ОПИТУВАННЯ Дисциплiна «Сольфеджiо» Спецiалiзацiя «Фортепiано» 1 курс

ВИМОГИ ДО ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМI ЗАЛIКУ (1-й семестр) ПИСЬМОВЕ УСНЕ ОПИТУВАННЯ Дисциплiна «Сольфеджiо» Спецiалiзацiя «Спiв» 2 курс

ВИМОГИ ДО ПIДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ У ФОРМI ЗАЛIКУ (1-й семестр) ПИСЬМОВЕ УСНЕ ОПИТУВАННЯ Дисциплiна «Сольфеджiо» Спецiалiзацiя «Спiв» пiдготовче вiддiлення

Залiковi вимоги iз сольфеджiо (І семестр 2019−2020 навч_р) для iноземних студентiв І курсу вокального вiддiлу фортепiанно-теоретичного та вокального факультету

Залiковi вимоги iз сольфеджiо (І семестр 2019−2020 навч_р) для студентiв І курсу вокального вiддiлу фортепiанно-теоретичного та вокального факультету

Зимова сесія Квитки для I курсу (музикознавці та композитори)

Зимова сесія квитки для II курсу (музикознавці та композитори)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «АНАЛIЗ МУЗИЧНИХ ТВОРIВ» 2020

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «АНАЛIЗ МУЗИЧНИХ ТВОРIВ»2020

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОI ДИСЦИПЛIНИ «ПОЛIФОНIЯ» 2020

Кафедра іноземних мов

Кафедра філософії

Теорія музики

Кафедра історії музики