Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Дисертаційна рада

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій 

Голова ради:

Доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Самойленко Олександра Іванівна.

Вчений секретар:

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри народних інструментів Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Черноіваненко Алла Дмитрівна

Інформаційна довідка:

Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій кандидата наук в Одеській національній музичній академії  імені А.В.Нежданової створена в 2002 році (Наказ ВАК України від 10.04.2002 року № 2 – 11/4). З грудня 2018 року спеціалізованій вченій раді академії Д 41.857.01 надано право проводити захист докторських дисертацій за спеціальністю 17.00.03 - Музичне мистецтво (Наказ МОН від 18.12.2018 № 1412).

До складу спеціалізованої вченої ради входять провідні музикознавці Одеси та України.

Склад:

Склад спеціалізованої вченої ради Д 41.857.01
в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової
зі спеціальності 17.00.03 – Музичне мистецтво

 • Самойленко Олександра Іванівна – голова ради – доктор мистецтвознавства;
 • Єргієв Іван Дмитрович – заступник голови ради – доктор мистецтвознавства;
 • Черноіваненко Алла Дмитрівна – вчений секретар – кандидат мистецтвознавства;
 • Александрова Оксана Олександрівна, доктор мистецтвознавства;
 • Гребенюк Наталія Євгеніївна, доктор мистецтвознавства.
 • Давидов Микола Андрійович, доктор мистецтвознавства;
 • Завгородня Галина Федорівна, доктор  мистецтвознавства;
 • Кияновська Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства;
 • Мельник Лідія Олександрівна, доктор мистецтвознавства;
 • Муравська Ольга Вікторівна, доктор мистецтвознавства;
 • Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна, доктор мистецтвознавства;
 • Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства;
 • Повзун Людмила Іванівна, доктор мистецтвознавства;
 • Сокол Олександр Вікторович, доктор мистецтвознавства;
 • Шип Сергій Васильович, доктор мистецтвознавства.

Перечень документов, которые подает в диссертационный совет соискатель ученой степени

Контакты:

Тел.: (048) 726-97-47

Е-mail: odma_n@ukr.net