Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Стьопін А.О. Історія України: конспект лекцій

Одеська національна музична академія :: Видання :: Стьопін А.О. Історія України: конспект лекцій

Автор: А. Стьопін 

Рецензенты: Цвілюк С.А., Парієнко Г.К.

Видавництво: Одеса, 2017

Тираж: 300 прим.

К-сть cторінок: 140

ISBN: 978-617-7424-68-9

В навчально-методичному посібнику стисло висвітлюються основні теми курсу «Історія України». Дане, трете, видання перероблене і доповнене, оновлено зміст багатьох тем, в тому числі враховані і викладені в окремих темах і питаннях важливі політичні події, які відбулися в державі за останні роки. Матеріал подано стисло, використані новітні методологічні підходи, що спрямовані на формування у студента, насамперед, розуміння історії, одержання необхідних компетенцій для практичної діяльності. Враховані також вимога кредитно-модульної системи навчання, теми розподілені на три модулі, в тексті виділяються опорні слова тощо.

Посібник призначений для студентів і викладачів неісторичних факультетів вищих навчальних закладів.