Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Є.М. Бондар Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості

Одеська національна музична академія :: Видання :: Є.М. Бондар Художньо-стильовий синтез як феномен сучасної хорової творчості

Автор: Є.М. Бондар 

Рецензенти: С.В. Тишко, С.В. Шип, Ю.В. Воскобойнікова

Видавництво: Одеса: Астропринт, 2019

Тираж: 300 прим.

К-сть cторінок: 388

ISBN: 978 - 966- 927 - 557 - 8

У монографії досліджуються системні творчі аспекти та процесуальні чинники здійснення художньо-стильового синтезу в контексті сучасної хорознавчої методології.

Пропонується оригінальна теоретична модель явища художньо-стильового синтезу в сучасній хоровій творчості, що презентується через композиторські, виконавські, слухацькі перед­умови формування синтез-творів; виявляються параметри буття цієї моделі на жанрово-стильовому, інтонаційно-художньому, інтерпретаційному, текстологічному рівнях; окреслюються особливості діяльності диригента-хормейстера як сучасного соціокультурного феномену.

Робота адресована хорознавцям, музикознавцям, науковцям, яких цікавлять питання сучасної хорової творчості; дослідження може стати корисним для студентів, котрі опановують курси хорознавства, хорової літератури, музичної інтерпретації, аналізу хорових творів.