Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Є.М. Бондар. Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : монографія. Одеса: Асропринт, 2018. - 196 с.

Одеська національна музична академія :: Видання :: Є.М. Бондар. Сучасна хорова творчість: інтонаційно-експресивний вимір : монографія.  Одеса: Асропринт, 2018. - 196 с.

Рецензенти: С.В. Тишко, О.І. Самойленко, С.В. Шип

Видавництво: Одеса: Астропринт, 2018

Тираж: 300 прим.

К-сть cторінок: 196

ISBN: 978- 966- 927- 440-3

Монографія присвячена дослідженню сучасної хорової творчості, що демонструє нову експресію музичного інтонування. Розглядаються тематичні, жанрово-композиційні, стилістичні передумови формування нової експресії. Виявляється природа і сутність явища надекспресивного інтонування, а також запроваджується і визначається поняття “надекспресивне інтонування” як необхідна ланка поняттєвої системи сучасної теорії хорового виконавства.

Пропонується типологія виконавських засобів надекспресивного інтонування, що передбачає відповідність прийому звукоподання знаковій фігурі та значенню інтонаційних утворень.

Робота адресована студентам вищих  навчальних закладів в галузі мистецтва і культури, котрі опановують курси хорознавства, хорової літератури, інтерпретації, а також усім, хто цікавиться проблемами сучасного хорового мистецтва.