Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України
 
Сервіс перевірки текстів на ознаки плагіату UNICHECK

Музичне мистецтво і освіта в Україні

Одеська національна музична академія :: Видання :: Музичне мистецтво і освіта в Україні

Редакційна колегія: Сокол О.В., Самойленко О.І., Дєев О.В., Завгородня Г.Ф., Маркова О.М., Стьопін А.П., Тарасенко О.А.

Редактори-упорядники: О.М. Маркова, С.О. Бородавкін

Видавництво: ТОВ Зовнішрекламсервіс, 2002

Тираж: 300 прим.

К-сть cторінок: 104

У збірнику вміщені матеріали музикознавчих науково-методичних конфе­ренцій, які протягом 2001/2002 навчального року відбулися в стінах Одеської дер­жавної консерваторії ім. А. В. Нежданової і були присвячені сучасним проблемам музичного мистецтва і трансформації музичної освіти, в тому числі творчій спад­щині видатного піаніста Е. Гілельса — випускника Одеської консерваторії.