Відділ кадрів

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Вищого навчального закладу Одеська національна музична академія імені А.В.Нежданової та підпорядковується безпосередньо ректору.

У своїй роботі Відділ кадрів керується: Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням про державний навчальний заклад, Положенням про організацію навчального процесу у навчальних закладах, Статутом ОДМА, Правилами внутрішнього розпорядку для працівників, Положенням про відділ кадрів ОДМА, наказами ректора ОДМА, нормативними та іншими законодавчими актами України щодо роботи з кадрами та студентами.

 

Основний принцип роботи Відділу кадрів – оперативне і якісне виконання службових обов’язків усіма співробітниками відділу, уважне, ввічливе ставлення до кожного працівника в інтересах колективу академії та кожної особи окремо.