Загальна інформація

Одеська державна музична академія імені А. В. Нежданової (ОДМА) надає публічну інформацію керуючись Законом України "Про доступ до публічної інформації" та Указом Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

Надання публічної інформації ОДМА здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні цих суб’єктів.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

Поштова адреса ОДМА для подання інформаційного запиту:

  • Україна, м. Одеса, вул. Новосельського, 63, 65023. Канцелярія ОДМА імені А. В. Нежданової.   На конверті вказувати "Публічна інформація";
  • телефон/факс: +38 048 726-78-76;
  • електронна пошта: muse@odma.edu.ua