Міністерство культури України. Оголошення конкурсу на заміщення посади ректора ОНМА імені А.В.Нежданової

Міністерство культури України. Оголошення конкурсу на заміщення посади ректора ОНМА імені А.В.Нежданової

Міністерство культури України відповідно до статті 42 Закону України «Про вищу освіту» оголошує конкурс на заміщення посади ректора Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах не менш як 10 років.

Строк подання заяв – протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:

  • заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною третьою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 см.;
  • автобіографію;
  • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;
  • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. №1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., №39, ст. 1656);
  • довідку про наявність або відсутність судимості;
  • витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копію паспорта, засвідчену претендентом;
  • копію трудової книжки;
  • письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

У разі надіслання документів поштою датою подання документів вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого строку, не розглядаються та повертаються особам, які їх подали.

Вибори на посаду ректора Одеської національної музичної академії імені А.В.Нежданової відбудуться
31 жовтня 2018 року.

Документи надсилати або подавати особисто за адресою:
01601, м. Київ,
вул. І. Франка, 19, Міністерство культури України.
Телефон/факс для довідок: (044) 234-39-93,
e-mail: murytenko25@gmail.com.