Студентський хор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Студентський хор Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової

Одеська хорова школа в особі її талановитих представників внесла вагомий внесок в європейську музично-виконавську культуру ХХ-ХХI століть. Засновник Одеської хорової школи Костянтин Костянтинович Пігров – першим в Україні створив хорову школу, яка з гордістю носить його ім'я: ШКОЛА Пігрова. На сьогоднішній день випускників Пігровскої хорової школи - понад 1000!

В нашій країні і за її межами широко відомі імена вихованців Одеської хорової школи, які в короткий термін зайняли провідні позиції в українському хоровому виконавстві: Д. Загрецький, А. Авдієвський, В. Іконник, М. Гринишин, С. Дорогий, Є. Дущенко, П. Горохов, А. Мархлевський, В. Луговенко, В. Шип, А. Серебрі, Г. Ліознов, С. Крижанівський (організатор першої в Україні дитячої хорової школи), І. Сльота, Л. Бутенко, Ж. Косинський, В. Газінський, Ю. Топузов, Ю. Любович, О. Вацек, В. Гордей, Г. Шпак, В. Регрут, О. Трушина ... І багато інших визнаних майстрів хорової справи.

Студентський хор Одеської консерваторії був організований К. К. Пігровим в 1922-1923 навчальному році. Спочатку цей був жіночий хор, але поступово сформувався змішаний колектив, який з часом стає одним з кращих студентських колективів в країні. Концертна діяльність хору під керівництвом К. Пігрова почалася з постановки «Вечорниць» П. Ніщинського, а в 1927 році хор вже брав участь в постановці Дев'ятої симфонії Л. Бетховена.

У 1947 році був вперше виконаний «Реквієм» В.А.Моцарта, що стало значною подією в музичному житті країни. За свідченнями сучасників, виконання «Реквієму» являло собою справжній шедевр хорової майстерності, тонкощів інтерпретації, розуміння стилю. Про нього заговорили всюди. Хор приїжджав до Києва для виконання «Реквієму», а прослуховування запису цього виконання на кафедрі хорового диригування в Московській консерваторії викликало захоплення.

1957 рік приніс об'єднаному хору консерваторії і музичного училища світове визнання: художній керівник хору К. Пігров, хормейстер та диригент хору Д. Загрецький і студентський хор отримали І премію і золоту медаль лауреата VI Всесвітнього фестивалю молоді та студентів в Москві.

Пігровській хор виконував твори віденських класиків: «Реквієм» В. Моцарта, «Пори року» Й. Гайдна, а також ораторію «Іуда Маккавей» Г. Генделя, що було в той час творчим тріумфом хорового мистецтва. Репертуар хору Одеської консерваторії базувався на виконанні народної (обробки народних пісень) і класичної музики. Велике місце в хоровому репертуарі займали твори С. Танєєва, А. Аренського, О. Гречанінова, одеських композиторів: К. Данькевича, С. Орфєєва, Т. Малюкової-Сидоренко ... У стильовому ж становленні хору ОДК особливого значення набуло виконання духовної музики та творів видатного українського композитора М. Леонтовича.

В 1962 році художнім керівником хору став професор, заслужений діяч мистецтв України Дмитро Станіславович Загрецький. Д. Загрецький продовжував розширювати репертуар і працювати над сучасними хоровими творами Д. Шостаковича, О. Флярковського, О. Кравченка, Б. Лятошинського, І. Шамо, С. Орфеєва. На прем’єру свого «Реквієму» приїжджав до Одеси Д. Кабалевський. Виконувалися фрагменти Високої меси h moll І. С. Баха. Яскраву сторінку репертуару складали твори самого Дмитра Станіславовича: «Лишь ты сияй», «Я коротаю жизнь», «Над окошком месяц» та ін.

З 1980 по 1987 художнім керівником хору був професор, ректор консерваторії Василь Іванович Шип. В період його діяльності виконавський діапазон хору продовжує розширюватися і в нього входять такі твори: П. Чайковський кантата «Москва»; Г. Свірідов «Патетична ораторія», «Курські пісні»; С. Рахманінов кантата «Весна»; хори Д. Шостаковича та ін. Загальне визнання, в котрий раз, викликало виконання «Реквієму» В. Моцарта. У вигляді виняткового випадку вводилися в репертуар опуси О. Флярковського, П. Хіндеміта. Справжньою майстернею сучасної музики став хор заочного відділення: в його репертуарі зазвучала музика В. Гавриліна, В. Калістратова, М. Сидельникова, Г. Свірідова, Л. Дичко, О. Яковчука.

В 1987 році хорові колективи консерваторії і музичного училища були розділені і художнім керівником студентського хору консерваторії з 1988 року став професор, заслужений працівник культури України Григорій Семенович Ліознов.

В кінці 80-х – на початку 90-х років, коли з'явилася можливість брати участь в міжнародних хорових конкурсах, в яких значне місце приділялося репрезентації авангардної техніки, відбувся принциповий поворот в опануванні нового репертуару: виконувалися найскладніші твори І. Стравінського, К. Пендерецького, А. Шенберга, А. Веберна, О. Мессіана, Л. Ноно, Д. Лігеті, Л. Дичко. Хором Одеської консерваторії виконувалися Реквієми В. Моцарта, Дж. Верді, Г. Форе, Л. Уеббера, Д. Лігеті, А. Шнітке, Дж. Раттера. Особлива заслуга та гордість хору - виконання «Німецького реквієму» Й. Брамса.

1991 рік став значною віхою в житті Одеської хорової школи: під керівництвом професора Г. Ліознова хор Одеської консерваторії став лауреатом та володарем Золотої медалі міжнародного конкурсу в м. Мензездрой (Польща); пізніше – лауреатом першого Національного конкурсу ім. М. Леонтовича (І премія). Було підготовлено виконання в Одесі, Німеччини, Швейцарії «Свадебки» І. Стравінського. Надалі хор органічно опанував техніку інтерпретації творів К. Орфа (виконувалися фрагменти з «Carmina Burana»), О. Мессіана, А. Веберна. З величезним успіхом виконувався в Італії твір Б. Мусоргського «Сон Парубка» з «Сорочинського ярмарку» у вересні 1997 року (Національний оркестр італійського радіо і телебачення і хор Одеської консерваторії). У 2002 році хор під керівництвом професора Г. С. Ліознова став лауреатом (І премія) Четвертого Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича.

Хор активно гастролював – з успіхом виступав в Україні та за кордоном: в Австрії, Швейцарії, Німеччини, Польщі, Болгарії.

З 2000-х років з хором академії працюють випускники та вихованці одеської хорової школи, лауреати міжнародних конкурсів, кандидати мистецтвознавства, доценти Галина Сергіївна Шпак та Валерій Йосипович Регрут (хор стаціонара)та викладачі Олександр Петрович Віла-Боцман та Юрій Степанович Кучурівський (хор заочного відділу).

Високопрофесійне виконання конкурсної програми та оригінальна інтерпретація твору одеського композитора Ю. Гомельської «Концерт музичних символів» принесла хору перемогу на Міжнародному хоровому конкурсі у м. Тур (Франція) в 2006 році (диригент - Г.С. Шпак). 2018 рік - перемога на Міжнародному фестивалі церковної музики «Хайнувка» в Білостоці (Польща) та Гран-Прі VIII Всеукраїнського конкурсу хорових колективів ім. М. Леонтовича  (диригент - Г.С. Шпак).

Якщо простежити формування репертуару консерваторського хору, то можна помітити тенденцію до виконання великих форм - кантат, хорових концертів, циклів, сюїт. Починаючи з «Реквієму» В. Моцарта, «Пори року» Й. Гайдна цей процес продовжує розвиватися: «Глорія» А. Вівальді, «Магніфікат» Й. Баха; кантата «Іоанн Дамаскін» С. Танєєва; «Весна» С. Рахманінова; «Страта Степана Разіна» Д. Шостаковича; «Хустина» Л. Ревуцького; хорова сюїта «Лісовий бурштин» Т. Малюкової-Сидоренко; «Німецький реквієм» Й. Брамса; «Реквієм» А. Шнітке; «Концерт музичних символів» Ю. Гомельської ...

В цілому, в репертуарі хору ОНМА імені А. В. Нежданової представлений значний історичний обсяг музики - від епохи Відродження до наших днів, в тому числі, багато творів західних композиторів: Ф. Анеріо, К. Монтеверді, А. Лотті, Г. Перселл, А. Вівальді, Й.-С. Бах, Г. Гендель, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Й. Брамс, Дж. Верді, Ш. Гуно, Дж. Россіні; композиторів XX століття: Дж. Пуччіні, А. Веберна, Дж. Гершвіна, Д. Лігеті, О. Мессіана, Л. Ноно, К. Орфа, К. Пендерецького, Ф. Пуленка, М. Равеля, В. Торміса, Дж. Раттера, Е. Уітакера; великий репертуар української хорової музики представлений творами А. Вахнянина, А. Веделя, М. Вербицького, Д. Бортнянського, П. Козицького, М. Колесси, О. Кошиця, М. Леонтовича, М. Лисенка, С. Людкевича, Б. Лятошинського, К. Стеценка, Л. Ревуцького, Л. Дичко, Є. Станковича, І. Шамо, О. Яковчука, Г. Гаврилець та ін. Велика увага в хорі приділяється народним пісням в обробках А. Авдієвського, О. Бідака, М. Леонтовича та ін.. Представлені твори російської хорової класики: О. Архангельського, О. Гречанінова, В. Каліннікова, С. Рахманінова, С. Танєєва, П. Чеснокова, а також представників музики ХХ сторіччя: Г. Свірідова, А. Шнітке, Р. Щедріна, Ю. Фаліка ... Особливе місце займають твори одеських композиторів - Д. Загрецького, С. Орфєєва, Т. Сидоренко-Малюкової, Ю. Гомельської, С. Шустова, О. Польового. Серед жанрів представлені духовна і світська музика, мініатюри і великі форми, численні обробки народних пісень.

На даний час репертуар хору становить понад 300 творів, де представлені класичні та сучасні світські і духовні твори українських і зарубіжних авторів, обробки народних пісень.

Такий широкий художньо-стильовий діапазон виконавської практики консерваторської хору вказує на динаміку професіоналізму Одеської хорової школи, визначає її життєстійкість, здатність до діалектики перетворень.

На глибоке переконання засновника одеського хору К. К. Пігрова, саме концертна діяльність є вища форма демонстрації професіоналізму і майстерності хоровиків. У цих словах ми знаходимо підтвердження головного методичного та педагогічного принципу видатного майстра К. К. Пігрова: хормейстер повинен виховуватися в професійному хорі в єдності всіх специфічних стильових принципів його як кваліфікованої художньої одиниці.

Не випадково відмітною особливістю хору Одеської музичної академії є активна участь його в публічних концертах. Тому протягом багатьох років хор Одеської консерваторії / академії - один з кращих співочих колективів країни.

Тільки за останній час студентським хором ОНМА ім. А. В.  Нежданової (на чолі із доцентами Г. С. Шпак і В. І. Регрутом) у творчій співпраці із філармонічним оркестром Одеської обласної філармонії та оркестром Одеського національного академічного театру опери та балету були представлені такі проекти як «13 симфонія» Д. Шостаковича, «Алеко» С. Рахманінова, «Magnificat» І. С. Баха, «Алкiд» Д. Бортнянського, «Кармен» Д. Бізе, «Дон Жуан» В. А. Моцарта, «Благовiщення» В. Ланюка, «Данте - симфонія» Ф. Ліста, «Рiздвяне дiйство» Л. В. Дичко, «Gloria» Дж. Пуччіні, «Gloria» Ф. Пуленка, «Дідона і Еней» Г. Персела, «Іоланта» П. І. Чайковського, сюїта №2 «Дафніс і Хлоя» М. Равеля, «Пер Гюнт» Е. Гріга, «Трубадур» Дж. Верді, «Ілля» Ф. Мендельсона. Багато творів були українськими і одеськими прем'єрами.

Студентський хор Одеської національної музичної академії займає призові місця на престижних хорових конкурсах Європи, виступає на фестивалях, готує нові хорові програми та прем'єри. Багато вихованців пігровской хорової школи яскраво проявили себе як виконавці і педагоги, відзначені високим почесними і вченими званнями, є переможцями численних всеукраїнських та міжнародних хорових конкурсів і фестивалів. Випускники Одеської хорової школи працюють практично у всіх містах України, а також - в США, Канаді, Німеччині, Македонії, Польщі, Канаді, КНР і т.д.

 

Автор: кандидат мистецтвознавства,
доцент І.О. Шатова

Редакція: кандидат мистецтвознавства,
доцент Бондар Є.М.