Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України

Історія кафедри концертмейстерства

Кафедра концертмейстерства є структурним підрозділом фортепіано-теоретичного факультету. Блискучий піанізм, точність метроритму, безвідмовне почуття ансамблю, тонке відчуття стилю, вміння допомогти партнеру у відповідальний момент виконання – основні якості, які необхідно виховувати у піаніста в класі концертмейстерства.

Розквіт виконавського мистецтва, успіхи інструментальної та вокальної шкіл Одеської консерваторії у довоєнні роки вимагали підготовки піаністів-акомпаніаторів – рівноправних партнерів солістів. Навчальна програма класів концертмейстерства була включена до програм фортепіанного факультету в 1938 році і передбачала підготовку студентів до професійної діяльності на посаді концертмейстера солістів філармонії, музичного театру, навчальних закладів мистецтв та інш. Підготовкою концертмейстерів в Одеській консерваторії у довоєнні роки керував маестро Йосип В'ячеславович Прибік – ерудований музикант, відомий на Півдні Україні диригент. Спокійна, ненав'язлива і водночас професійно вимоглива методика його викладання дозволяла учням розвивати індивідуальну манеру виконання. Його улюблена учениця, чудова піаністка Є. І. Дублянська – придбавши кваліфікацію диригента, багато років була провідним диригентом оперної студії Одеської консерваторії, одночасно викладала на кафедрі концертмейстерства.

Навчання професії концертмейстера Єлизавета Іванівна Дублянська проводила за своєю власною методикою, основою якої було навчання мистецтву «бачити» і «чути» партитуру, всю сукупність інструментальної та вокальної палітри твору. Її кращі учні – визнані в Одесі музиканти – А. Д. Іноземцев, Є. С. Сухомлинова, В. М. Висоцька, Н. М. Завеліон, М. Г. Кічерська та інші своєю діяльністю підтвердили ефективність педагогічних методів Є. І. Дублянської.

В повоєнні роки був створений на кафедрі спеціального фортепіано відділ концертмейстерства. Керувала ним асистент-концертмейстер класу професора О. М. Благовидової, дипломантка (за концертмейстерську роботу) Першого Всеукраїнського конкурсу музикантів-виконавців Белла Олександрівна Ентіна. Професійні принципи її роботи як концертмейстера-педагога визначалися власним трактуванням поняття «професія концертмейстер»: «... Роль концертмейстера полягає в здійсненні разом із солістом творчого завдання – переконливо, стилістично правильно передати зміст твору. В єдиному ансамблі з солістом він, з одного боку, не повинен «стушуватися», а з іншого боку – не може «заглушити» соліста. Необхідно забезпечити творчу співдружність виконавця та піаніста-концертмейстера, включаючи вимоги технічної досконалості».

До викладання в концертмейстерському класі в повоєнні роки залучалися піаністи, які проявили себе в виконавстві, отримавши на конкурсах дипломи. Серед таких музикантів слід назвати: асистенти-концертмейстери вокальної кафедри Д. Гологорська, Л. Корсаюцька, Є. Лехтер, Р. Кауфман, Р. Ойгензіхт, асистент-концертмейстер струнної кафедри В. Висоцька, незмінний концертмейстер хору Одеської консерваторії під керуванням К. К. Пігрова – Ф. Лапідус, провідні концертмейстери оперної студії Н. Соколовська, Т. Дановська, диригент Є. Дублянська.

Не можна не відзначити вагомий педагогічний внесок у формуванні одеської концертмейстерської школи доцента Ойгензіхт Раїси Ісааківни, яка присвятила все своє довге і плідне творче життя Одеській консерваторії. Будучи високопрофесійним і ерудованим музикантом, вона понад 40 років пропрацювала викладачем кафедри концертмейстерства, передаючи свої знання студентам, допомагаючи молодим колегам, узагальнюючи свій професійний досвід в методичних роботах.

За навчальним планам того часу спеціальністю концертмейстера опановували студенти 3-го і 4-го курсів фортепіанного факультету в рамках загального курсу з акцентом на роботі з вокалістом (в основному камерна вокальна музика) і солістом-інструменталістом. Частина навчального часу приділялася ескізному вивченню музичної літератури, читанню з листа і транспонированню. Студенти, які проявляли особливу професійну схильність до концертмейстерської діяльності, проходили спеціальний курс і здавали державний іспит з концертмейстерства, який включав в себе демонстрацію оперного уривка (з участю диригента) і концертну програму.

1962 року на базі концертмейстерського і камерного відділів фортепіанного факультету була організована кафедра камерного ансамблю та концертмейстерства, очолив яку талановитий піаніст-ансамбліст Б. О. Чарковский.

А в 1969 році, в зв'язку з введенням обов'язкової спеціалізації по класу концертмейстерства, утворюється самостійна кафедра концертмейстерства на чолі з доцентом Б. Чарковским. Така реорганізація дозволила значно розширити форми і методи в класі концертмейстерства, урізноманітнити види концертмейстерської практики студентів. Здача державного іспиту з концертмейстерства стає обов'язковою для всіх випускників факультету; збільшується кількість навчальних годин по класу концертмейстерства (студенти навчаються з 2-го по 5-й курс).

Концертмейстерська практика, яка завжди існувала у вигляді студентських концертів та студентських ансамблів, об'єднується з навчальним курсом «концертмейстерської практика» (3-й і 4-й курси), організована за допомогою викладачів і студентів вокального та оркестрового факультетів. Відданість старшого покоління своєї спеціальності, безкорисливість і висока загальна культура, вимогливість і професіоналізм вплинули на ставлення до роботи наступного покоління викладачів.

У 1973 році на кафедрі починає працювати учениця Л. Н. Гінзбург і Л. С. Корсаюцької, дипломант Республіканського конкурсу, високопрофесійний і яскравий музикант Рената Вікторівна Воліна. Маючи багатий досвід роботи концертмейстером на вокальній, струнній, духовій кафедрах Одеської консерваторії і будучи також солісткою Одеської обласної філармонії, Рената Вікторівна стала одним з провідних педагогів кафедри.

У ті ж роки приходять працювати досвідчені та відомі в місті професіонали О. С. Сухомлинова і М. М. Мельничук. Багаторічний досвід роботи концертмейстерами, високий музично-виконавський рівень, творче спілкування з диригентами Є. Дублянською, М. Покровським, професором О. М. Благовидовою, професором Г. А. Полівановою та іншими позначили їх вагомий внесок у педагогічний потенціал кафедри.

З 1976 року кафедру концертмейстерства очолює учень професора Н. В. Чегодаєвої та Є. І. Дублянської – професор кафедри Іноземцев Олександр Дмитрович, раніше успішно працював у Київській консерваторії на посаді доцента кафедри концертмейстерства. Багатогранний талановитий музикант, він відомий у музичних колах України як диригент, познайомив публіку з багатьма новими творами українських композиторів, і як піаніст і акомпаніатор, який виступав з багатьма відомими українськими співаками та солістами-інструменталістами. За роки його діяльності визначились основні вимоги до курсу концертмейстерства, які з невеликими корективами діють і нині: щорічна здача вокального та інструментального репертуару (близько 20 творів), виступ в академічних концертах з ілюстратором кафедри та студентами консерваторії (концертмейстерська практика), здача заліку з читання з листа і транспонуванню, виконання клавіру (або його частини, окремих сцен – для іноземних студентів) і здача державного іспиту з концертмейстерства, програма якого повинна включати зразки вокальної та інструментальної літератури як великих форм, так і мініатюр різних стилів та епох.

У ті ж роки на запрошення О. Д. Іноземцева приходять працювати яскраві виконавці та музиканти – заслужена артистка України О. Г. Мельник та заслужений артист України Е. Б. Штейнберг.

Ольга Григорівна Мельник – представниця московської піаністичної школи, учениця Г. Г. Нейгауза, активно гастролювала по Україні та за кордоном, органічно влилася в колектив кафедри, викликаючи незмінне повагу колег та студентів завдяки виконавському професіоналізму та музичній ерудиції.

Ернест Борисович Штейнберг – учень професора М. М. Старкової і Б. О. Ентіної. Відомий музичній громадськості Одеси і як іскрометний музикант і артист, який брав участь практично у всіх значних музичних подіях міста, і як піаніст-концертмейстер багатьох провідних співаків Одеського оперного театру і консерваторії, і як театральний артист. Яскравість і самобутність його особистості значно розширила творчі та педагогічні можливості колективу кафедри.

На початку 1980-х років на кафедрі починають працювати учениця і асистент О. Д. Іноземцева – І. М. Могилевська, учениці Є. І. Дублянської, провідні концертмейстери оперної студії – Л. Є. Банчик і Н. М. Завеліон. В цей період стає можливим проходження студентами концертмейстерської практики в оперної студії під керівництвом концертмейстерів та диригентів. Н. М. Завеліон, що стала згодом доцентом кафедри, активно займалася також методичною роботою, і як концертмейстер брала участь з провідними артистами Одеського оперного театру і консерваторії у міських концертах.

З 1987 року і по теперішній час кафедрою керує кандидат педагогічних наук, в.о. професора, учениця доцента А. М. Гончарова і професора О. Д. Іноземцева Ірина Михайлівна Могилевська. Вона закінчила асистентуру-стажування при Інституті імені Гнесіних по класу професора Г. С. Домбаєва, неодноразово виступала як концертмейстер з провідними артистами Одеського оперного театру. І. М. Могилевська багато часу приділяє науково-дослідній та науково-методичній роботи, має численні публікації, працює над докторською дисертацією, яка присвячена питанню інтерпретації музичного тексту. Нею розроблений і з 2003 року введено в навчальний процес курс «Методика викладання камерного ансамблю та концертмейстерства» (спільно з кафедрою камерного ансамблю). Також Ірина Михайлівна є постійним членом журі Міжнародного конкурсу-фестивалю «Мистецтво XXI століття» у м. Ворзель (номінація «Мистецтво акомпанементу»).

На прикінці 1980-х років на кафедрі починає працювати ціла плеяда молодих, але вже досвідчених і відомих концертмейстерів, а саме: Л. О. Снєгірьова, І. Ф. Богомазова, І.Д. Полозкова, М. Г. Кічерська, І. Г. Татур. Всі вони поєднували педагогічну діяльність з роботою концертмейстера на вокальній кафедрі та активною виконавською діяльністю.

В.о. доцента Снєгірьова Людмила Олександрівна (учениця професора Л. Н. Гінзбург і доцента Р. В. Воліної) часто виступала з солістами Одеського оперного театру і консерваторії, виконуючи не тільки класичний репертуар, а й нові твори одеських композиторів.

В.о. доцента Богомазова Ірина Федорівна (учениця професора А. О. Кардашева і доцента О. С. Сухомлинової) крім роботи в консерваторії брала участь в гастролях провідних співаків Україні, проводила майстер-класи в Іспанії.

Доцент Татур Ірина Георгіївна – випускниця Петербурзької консерваторії – почала працювати на кафедрі в 1990 році, захистивши кандидатську дисертацію. Бездоганний піанізм і музичний смак принесли їй на той період славу одного з кращих концертмейстерів Одеси. Поєднуючи роботу на кафедрі з виконавською діяльністю, вона стала лавреатом восьми Міжнародних конкурсів. Концерти з відомим співаком М. Л. Огреничем і молодими перспективними вокалістами ставали справжньою подією в музичному житті міста. Її високий професіоналізм позитивно позначилася також і на організації навчального процесу.

Заслужена артистка України, доцент Кічерська Марина Григорівна (учениця професора А. О. Кардашева і професора Є. І. Дублянської) давно відома в музичних колах Одеси як високопрофесійний музикант і талановитий акомпаніатор. Багато років незмінний концертмейстер класу професора Поліванової Г. А. Її натхненна та емоційна гра відзначена безліччю дипломів на Республіканських, Всесоюзних та Міжнародних конкурсах в номінації «Кращий концертмейстер».

З 1999 року на кафедрі починає працювати заслужений діяч мистецтв Автономної Республіки Крим в.о. доцента Щербаков Юрій Вікторович (учень професора Л. Н. Гінзбург і доцента Е. Б. Штейнберга), відомий в Україні та за її межами піаніст-ансамбліст, лавреат та володар спеціальних премій шести Міжнародних конкурсів в категорії «фортепіанний ансамбль», який активно гастролює у складі фортепіанного дуету з О. Щербаковою в Україні та за кордоном.

Починаючи з 2000-го року, на кафедрі проводиться певна робота, спрямована не тільки на удосконалення навчального процесу, але і на зміцнення наукового потенціалу педагогічного складу кафедри. Так кафедра концертмейстерства поповнюється молодим поколінням педагогів – це кандидати мистецтвознавства в.о. доцента С. О. Серенко, доцент О. Г. Лісова, в.о. доцента Ю. Л. Кантаровіч, здобувачі наукового ступеня кандидата мистецтвознавства в.о. доцента А. Б. Шепеленко, викладачі Н. Д. Фортученко, Т. О. Федчун. Всі вони не тільки успішно працюють на кафедрі, але й активно беруть участь в концертному житті міста, країни та зарубіжжя.

Доцент Серенко Світлана Олександрівна (учениця Повзун А. В. і доцента Ойгензіхт Р. І.) – закінчила два факультети Одеської державної консерваторії імені А. В. Нежданової – фортепіанний і теоретичний, має багатий досвід концертмейстерської роботи в Одеському національному театрі опери та балету, Одеському театрі музичної комедії імені М. Водяного, Одеської обласної філармонії.

Доцент Лісова Ольга Георгіївна (учениця Макарова О. В., в.о. доцента Богомазової І. Ф.) – поєднує педагогічну роботу з активною виконавською діяльністю. Працюючи на кафедрі сольного співу стала дипломантом та лавреатом багатьох Міжнародних конкурсів та фестивалів, проявивши себе професійним, чуйним акомпаніатором і тонким музикантом.

В.о. доцента Шепеленко Анна Борисівна – творчо цікаво проявляє себе у виконавському аспекті. Багато гастролює як з початківцями, так і з відомими, досвідченими співаками, інструменталістами.

Викладач Фортученко Наталія Дмитрівна – працює на кафедрі з 1999 року. Є провідним концертмейстером кафедри струнних інструментів, дипломантом Міжнародних конкурсів. Її гру відрізняє високий музично-виконавський рівень, вивіреність фразування і дбайливе ставлення до авторського тексту.

Доцент Кантаровіч Юлія Леонідівна (учениця професора Ракула Ю. К. і доцента Кічерскої М. Г.) – поєднує педагогічну діяльність із роботою на кафедрі сольного співу, дипломант і лавреат Міжнародних конкурсів. Багатий досвід концертмейстерської роботи дозволяють їй повною мірою проявляти себе в педагогічній сфері.

Викладач Федчун Тетяна Олександрівна (учениця приват-доцента Воліної Р. В.) – яскравий виконавець, грамотний музикант, є дипломантом Міжнародних конкурсів і ведучим концертмейстером на кафедрах оркестрових духових інструментів і оркестрових струнних інструментів. Її прагнення вникнути в суть процесу позитивно відбивається на навчальному процесі і дозволяє ділитися своїм концертмейстерські досвідом зі студентами.

Навчальний процес на кафедрі допомагають реалізовувати ілюстратори-концертмейстери. Це провідні артисти одеських театрів і викладачі інших кафедр консерваторії, а також молоді, але вже визнані вокалісти та інструменталісти, а саме: солісти Одеського національного театру опери та балету – заслужений артист України, Павло Єрмоленко, заслужена артистка України Наталя Шевченко, Лавреат Міжнародних конкурсів Наталя Павленко, солісти Одеського театру музичної комедії – Народна артистка України Ольга Оганезова, Юлія Панченко, солісти Одеської обласної філармонії, лавреати Міжнародних конкурсів Віталій Ончуленко, Олена Вишневська, Євген Переплетчик, викладач Одеської музичної академії, соліст Одеського Національного філармонічного оркестру Валерій Казаков, артисти оркестру Одеського національного театру опери та балету – Марія Могилевська, Ольга Пічугіна, Олександр Дворніцин. Асистент-стажист Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової Наталія Федюкова.

Кращі традиції кафедри з успіхом продовжують її випускники, серед яких безліч дипломантів і лавреатів Міжнародних та Республіканських конкурсів. Випускники кафедри працюють на посади головних концертмейстерів в театрах України, в Празькому і Гаванському театрах опери та балету, а також в оперних театрах, концертних і навчальних закладах США, Канади, Мексики, Німеччини, Польщі, Аргентини, Ізраїлю, Австрії, Австралії, Китаю та інш.

 

Інформацію підготували: в.о. професора І.М. Могилевська, доцент О.Г. Лісова