Міністерство освіти і науки України
 
Вступна кампанія 2021
 
 
Міністерство культури, молоді та спорту України

Історія кафедри іноземних мов та фізичної культури

Викладання іноземних мов в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової, орієнтоване на саму широку географію розподілу її випускників, склало органічну частину системи навчальних дисциплін від самих перших організаційних кроків навчального закладу.

Оскільки заняття у Консерваторії з перших років її існування припускали певний загальнокультурний рівень підготовки студентів, що здійснювався в гімназіях і за допомогою приватних уроків, знання німецької та французької мов складали «культурний мінімум» музиканта-фахівця, а в якості обов'язкової іноземної мови була тільки італійська. Курс іноземної мови читався 2 роки, в кінці навчання здавали іспит. І оскільки в царській Росії існувала установка на запрошення вчителів, для яких мова, що викладалася була рідною, в Консерваторії в якості «лектора» італійської мови працював спочатку М. Гарджіуло, а потім – Ф. Джіавані, – обидва італійці. Відомо, що Ф. Джіавані помер незабаром після революції – в 1918 році, і до 1920 року відсутні які б то не було відомості про викладання іноземних мов в Одеській Консерваторії.

У період окупації Одеси, за спогадами професора М. Генарі, організація викладання іноземних мов в Консерваторії базувалася на структурі навчальних курсів, створених при музичному ліцеї, в якому викладалося 5 іноземних мов, серед яких обов'язковими були румунська і німецька мови.

У повоєнний період була створена кафедра іноземних мов; її очолив славіст Б. І. Томащук. З ним працювали викладачі В. Солтіс (французька, італійська), Н. Квятковська (англійська), С. Мільман (німецька).

Спираючись на досвід професійного міжнародного спілкування провідних підрозділів Консерваторії, кафедра іноземних мов проводила значну роботу з підготовки навчальних посібників для студентів музичних вузів. Впроваджувалися нові методичні ідеї, розроблені такими авторитетними лінгвістами, як академік Щерба, Ганшина, Пальмер. Для впровадження в практику нових навчально-практичних позицій навчання іноземним мовам був сформований і відкрито спеціалізований лінгафонний кабінет. Після смерті Б. Томащука, в 1962 році, завідуючою кафедрою була обрана А. П. Рум’янцева.

Проводилась значна робота по підвищенню рівня знань іноземних мов, організовувалися відповідні конференції в Консерваторії, готувалися доповіді на конкурси наукових робіт, на яких студенти займали почесні місця.

Добрим словом співробітники Консерваторії і колишні її студенти згадують А. Галащук, який провів кропітку роботу з оснащення технічними засобами лінгафонного кабінету.

З кінця 1970-х до початку 1980-х років на кафедрі була здійснена спроба впровадження нового сугестивного методу викладання іноземних мов з теорії Г. Лозанова, що здійснювалася кандидатом педагогічних наук А. Востріковим.

У 1980-і роки кафедру очолив професор, доктор педагогічних наук Г.О. Харлов, який був ентузіастом методики дозованого подання лексичного матеріалу, а також був налаштований на активізацію наукової діяльності викладачів. У цей період «англізація» кафедри досягла апогею: понад 70% студентів, що вступали на навчання в Консерваторію, говорили англійською, яка стала основною мовою викладання. У 1990-ті роки цю практично-компенсативну роботу кафедри організували викладачі, які в якості вихідної спеціалізації володіли навичками роботи перекладачів.

У 1993 році завідуючою кафедрою стала в.о. доцента Лісовська Раїса Костянтинівна.

Сьогодні вся робота педагогів-лінгвістів направляється на максимальне наближення до потреб спеціальності, упор робиться на вивчення граматичного та лексичного матеріалів – це виражається в особливій активності педагогів з підготовки методичних посібників. Були видані збірки текстів, словники спеціальних музичних термінів, методичні рекомендації для студентів заочного відділення.

За останні десятиліття роботи кафедри колектив удосконалював свою педагогічну майстерність, приділивши особливу увагу комунікативній спрямованості навчання інтенсивних методів. Поряд з використанням наявних підручників викладачі створюють навчальні посібники на іноземних мовах з музики, історії музики, посібники з підготовки окремих музичних спеціальностей, такі необхідні в навчальному процесі. Саме цей величезний досвід навчальної, методичної та дослідницької практики дозволив кафедрі зберегти свої позиції в роки перебудови, а також зберегти досвідчені професорсько-викладацькі кадри.

Нині, в умовах глобалізації та інтеграції світової культури, кафедра розглядає іноземну мову як засіб міжкультурної комунікації, а навчання їй – як соціальне замовлення держави, з однієї сторони, і як зростання особистості студента – майбутнього фахівця, що представляє собою суб'єкта-представника музичної культури України, з іншого боку. Крім навчання іноземним мовам кафедрі було доручено вести підготовку студентів-іноземців з російської мови і проведення практичних занять з української мови для всіх спеціалізацій Музичної академії. Основні сфери та зміст наукової, методичної та навчальної діяльності кафедри охоплюють такі напрямки як:

  • іншомовне спілкування як комунікативно-пізнавальна діяльність;
  • аудіювання, читання, закріплення лексико-граматичних навичок;
  • сучасні технології та методики у навчанні іноземних мов;
  • управління творчою, інтелектуальною діяльністю студентів з іноземної мови;
  • спілкування українською та російською мовами студентів-іноземців;
  • сучасне навчання української мови.

Завідуючою кафедрою Лісовською Р.К. і професором Харловим Г.О створені оригінальні авторські навчально-методичні комплекси з італійської та англійської мов для спеціалізацій, представлених в Одеській національній музичній академії імені А. В. Нежданової.

Велика увага приділяється підготовці студентів-іноземців. Для поліпшення засвоєння навчального матеріалу Харловим Г. О., Лісовською Р. К., Дузь Л. І. та Корсаковою Л. С., був створений ряд методичних посібників для китайських студентів-магістрів та аспірантів.

Викладачі кафедри забезпечили проведення важливих заходів у мистецькому житті вузу та Україні, серед яких – Міжнародні конкурси пам'яті Еміля Гілельса та Антоніни Нежданової, Конкурс скрипкового мистецтва імені Давида Ойстраха, майстер-класи цих конкурсів, фестивалі хорової та оперної музики, фестиваль «Два дні і дві ночі нової музики». Поряд з цим, педагоги кафедри брали участь у перекладацькій діяльності в понад 300 концертах фестивалів військової музики в Австрії, Німеччині, Франції, Італії. Студенти, що отримали підготовку на кафедрі іноземних мов, також є активними перекладачами в цих заходах, проводять екскурсії по місту, спілкуються іноземними мовами.

Кафедра відіграє істотну роль у підготовці аспірантів і здобувачів, формуючи основи навичок дослідження за допомогою іншомовного тексту, вміння систематизувати інформацію; складати тези, анотувати, реферувати, інтерпретувати, розширювати і прогнозувати. За підсумками самостійних досліджень, за темами творчих завдань традиційно проводиться захист міні-проектів студентів. Викладачі кафедри (Харлов Г.О., Гремалюк Т.І. та Миронов В.Ф.) взяли участь в понад 40 різних наукових конференціях, що охоплюють методологічну, лінгвістичну і культурологічну тематики.

Викладачі кафедри традиційно беруть участь в роботі різних громадських організацій. Так, Лісовська Р.К. є віце-президентом Фонду імені Данте Аліг'єрі, експертом Одеського відділення італійського Фонду пропаганди італійської мови та культури імені Ромуальдо дель Бьянко, вона написала на італійській мові слова до гімну цього Фонду (музика О. І. Ровенка). Лісовська Р.К. активно працює в сфері обслуговування італійських і французьких туристів, громадських делегацій, діячів культури з цих країн.

Миронов В.Ф. в якості перекладача здійснює допомогу російській православній церкві і Міністерству оборони України, Ричка Т.І. допомагає в роботі з іспанськими бізнес-організаціями, Дузь Л.І. і Карпова H.A. беруть участь в роботі українських товариств.

Викладачами кафедрами в останні роки видано ряд книг. Кафедра іноземних мов здійснює допомогу Академії в роботі з документами іноземними мовами і в переговорах з іноземними колегами.

 Автор статті: в.о. доцента Лісовська Р. К.